דגל ישראל

דגל ישראל

דגל ישראל

 

הינו דגל מלבני ביחס של 11 ל 8 רוחב אורך בהתאמה
הדגל במקור היה דגלה של ראשון לציון אז מושבה בהמשך היה אותו דגל דגלה של התנועה הציונית
ואז בהמשך הוכר כדגלה של מדינת ישראל.
מה יש בדגל?
חמישה פסי רוחב לבן כחול לבן כחול ושוב לבן ( הסידור של חמשת הפסים סימטרי)
אם מדובר על דגל 11 רוחב אז הגובה הינו 8
ואז גובה  הפסים
לבן 0.75
כחול 1.25
לבן 4
כחול 1.25
לבן 0.75
לא ציינתי יחידות מידה
זה יכול להיות כל יחידה מידה בעיקר להתמיד בה
אם זה סמ או אינצ או כל יחידת אורך אחרת.
בנוסף לפסי הרוחב במרכב הדגל קיים מגן דוד.
המגן דוד הינו צירוף של שני משולשים שווה צלעות זהים זה לזה
שני המשולשים משלובים זה בזה ליצירת מגן דוד.
הצבע של הדגל הוא כחול ולבן
שני פסי הרוחב הינם בצבע כחול כך גם המגן דוד שבמרכז הדגל
שוב שני פסי הרוחב הכחולים והמגן דוד חייבים להיות באותו צבע על פי החוק.

ליצירת קשר