דגל ארצות הברית

דגל ארצות הברית עבר שינויים רבים לאורך השנים.
אבל הבסיס של הדגל כמעט לא השתנה הדגל מכיל שלושה עשר פסים בצבעים אדום ולבן.
כך זה נראה משמאל יש מגרעת שם ממוקמים הכוכבים הלבנים עם הרקע הכחול.
הפינה המשאלית מהווה 7 מתוך 13 הפסים וכן רוחבה 40 אחוז מרוחב הדגל.

הפסים הם פסי רוחב כשכל פס הוא בעל גובה זהה. בפינה השמאלית של הדגל יש רקע כחול
ובו חמישים כוכבים זהים כל כוכב מייצג מדינה בארצות הברית.
השינוי בדגל לאורך השנים היה הוספת כוכבים עם התווספות מדינות לארצות הברית.
הכוכבים נמצאים כאמור בחלק העליון  השמאלי הדגל בתוך מלבן כחול.
הכוכבים לא מפוזרים כמו צימוקים בעוגה אלא בסדר מופתי.
יש אחד עשר טורים של כוכבים כשכל טור מכיל ששה כוכבים וחמישה כוכבים לסירוגין.
כך נראה מבנה הכוכבים בדגל.

כדי לשלב בין התמונות המצורפות ליצירת דגל צריך לכווץ את החלק הכחול ( או להרחיב את הפסים )
בכל מקרה כך זה יראה לאחרי שילוב הפסים והכובבים  מתקבל דגל ארצות הברית